top of page

Svanninge Folkemindesamling

Svanninge Folkemindesamling

Lokalarkivet dækker  den gamle Svanninge Kommune, hvilket vil sige: Svanninge, Millinge,  Østerby og Faldsled samt den vestlige del af Faaborg.


Åbningstid
1. november til 31. marts hver søndag fra kl. 10 til 12, samt den 1. mandag i hver måned fra kl. 19 til 22.


Besøg på andre tidspunkter kan aftales med arkivleder Bruno Clausen
Flægmosevej 1
Svanninge
Tlf: 6261 9366


Aflevering af arkivalier

Vi er meget interesseret i at modtage  lokalhistorisk materiale. Henvend dig til arkivlederen for at aftale  nærmere, hvis du har noget du mener kan have arkivets interesse.


Stavn

Det lokalhistoriske årsskrift STAVN  kan købes gennem arkivet - vi har flere årgange på lager. Henvendelse  angående dette kan ske til Bruno Clausen.


Kontakt

Svanninge Sognegård

Ryttervej 3, Svanninge,

5642 Millinge

Indgang i gavl mod Ryttervej

svanninge.arkiv@gmail.com

For yderligere oplysning, kontakt arkivleder Bruno Clausen tlf. 6261 9366

bottom of page