top of page

LokalNyt

LokalNyt er lokalområdets trykte nyheds-blad, som beboere får leveret 4 gange om året;

medio februar, maj, juli og november.

Redaktion

Indmelding til bladet skal ske inden nedenstående deadlines, og kan gøres direkte via mail til:

Pusser

Deadlines for indmelding til udgivelser:

Vinter: 20. januar

Forår: 20. april

Sommer: 20. juni

Efterår: 20. oktober

Udgivelser

LokalNyt #29

LokalNyt #29

Udgivet d.

15. februar 2024

LokalNyt #28

LokalNyt #28

Udgivet d.

15. november 2023

LokalNyt #21

LokalNyt #21

Udgivet d.

15. februar 2022

LokalNyt #20

LokalNyt #20

Udgivet d.

15. november 2021

bottom of page