top of page

Lokalrådet

Lokalrådet for Faldsled-Millinge-Svanninge har til formål at fremme beboernes ønske om øget medbestemmelse og medansvar for rammerne om livet i Faldsled, Millinge og Svanninge.

Dette sker ved at fremme samarbejde mellem lokalområdets beboere, foreninger, politikere og myndigheder.

bottom of page